Sidste nyt:

IGP årsmøde d. 1. september 2023 kl. 13 -18

IGP seminaret 2023: Meningsdannelse og samfundsudfordringer.
 
Integrativ Gestalt Praksis (IGP) er udviklet med afsæt i Gestaltterapiens teoretiske fundament. IGP giver med den systematiserede feltmodel (kvadrantmodellen), en rammesætning for en integrativ almenpsykologi, psykoterapi og ledelsespraksis. På dette års IGP-seminar skal vi udforske, hvordan IGP hjælper os med at forholde os til nogle af tidens store samfundsudfordringer. Der er nok at tage fat på i fht "unges mistrivsel" og “diagnosesamfund", “klimaudfordringer" og ”kunstig intelligens”. 
 
Vi har derfor inviteret IGPs ophavspersoner, Professor Jan Tønnesvang, Psykolog Mikael Sonne og Psykolog James Hammink til at fortælle om, hvordan IGP giver os et grundlag for at forstå og arbejde med meningsdannelse og selvregulering i relation til nogle af tidens store samfundsudfordringer.
 
Jan, Mikael og James praktiserer en dynamisk undervisningsform, der er dialogisk, i øjenhøjde og på et højt fagligt niveau. De repræsenterer tilsammen en treenighed af forskning, praksis og spiritualitet, og de udfordrer gerne hinandens synspunkter undervejs. Du er velkommen til at medbringe din egen samfundsudfordring på seminar-dagen, så vi kan undersøge den på IGP-grundlag.
 
Hvis du ønsker en forsmag på, hvad IGP er, kan du læse om det i bogen Integrativ Gestalt Praksis – kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker (Hans Reitzel, 2013):  https://hansreitzel.dk/products/integrativ-gestalt-praksis-bog-33677-9788741256894
 
Seminaret er både for medlemmer af IGP-netværket og for andre som er interesserede i psykologi, meningsdannelse og samfundsudfordringer  
 
Sted: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, lokale Floden. 8000 Århus C. 
Tid: Fredag d. 1. september kl. 13 -18.
Tilmelding: efter princippet først til mølle på mail post@psykologpeternielsen.dk senest mandag den 27.08.23. 
Pris: 60 kr for medlemmer og 160 kr. for ikke-medlemmer af netværket. Prisen er inkl. kaffe og eftermiddagssnack.
Arr: Dansk Psykologforenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis.

Tidligere afholdte arrangementer:

Martin Holmgaard Laursen: Ind i Taknemligheden

Lørdag den 13. maj 2023 i Århus - En dag med Taknemlighed kl. 13.00 – 15.30 

Velkommen til en spændende eftermiddag lørdag den 13.maj kl. 13.00-15.30, hvor psykolog Martin Holmgaard Laursen kommer og holder et oplæg om taknemlighed.

Dagen byder også på fælles refleksion og øvelser.

Om oplægget: ”Taknemlighed er en invitation til at tage imod det liv, der nu byder sig. Det er at se hver dag som en ny og spirende mulighed. Det er at sige ja til livet. Det er at sige tak for livet. Taknemligheden frigør os fra den fortvivlende ensomhed, det er at leve, som om vi selv er verdens navle. Vi har hver især både noget at give og noget at skulle tage imod. Når vi åbner for taknemligheden inviterer vi livet indenfor, både i det glædelige og det sorgfulde."

Martin Holmgaard Laursen er, aut. psykolog, og har gennem en længere årrække arbejdet indenfor det palliative felt og er i dag ansat ved Vejle kommune, hvor han har samtaler med kræft - og KOL patienter, samt med deres pårørende. Martin er forfatter til bogen "Ind i taknemligheden" (Muusmann Forlag 2021).

Sted:               Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, lokale Åen.8000 Århus C.  

Tilmelding:       efter princippet først til mølle på mail post@psykologpeternielsen.dk senest mandag den 04.05.23. 

Pris:                100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer af netværket. Prisen er inkl. kaffe og   eftermiddagssnack

foredrag med Hanne Hostrup med temaet: “ DET HAR JEG LÆRT...”

d. 29. januar 2022 i Aarhus - via Zoom

Hanne Hostrup holdt oplæg via Zoom om, hvad hun har lært, hendes vigtigste indsigter/hvad hun mener, er vigtig at give videre til yngre terapeuter. Efterfulgt af ’åben spørgetime’, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål. 
 
Tid: D. 29. januar 2022, kl. 13:00 til 15:30.
Sted: På Zoom eller Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus C Senest mandag d. 17. januar 2022 til Peter på post@psykologpeternielsen.dk
Pris: Medlemmer af Netværket for Integrativ Gestalt Praksis, der kommer til Aarhus: 50,-, til dækning af forplejning. Gratis for medlemmer der deltager via Zoom.
Ikke-medlemmer: 250,-.
Medlemskab koster: 200,- pr år, studerende: 100,-. 

Samtalerum - Corona og eksistens d. 3. juni 2021

Samtalerum er

Samtalerum vil have forskellige temaer fra gang til gang og forskellige strukturer, som den rammesættende facilitator står for at udtænke – der vil i reglen ikke være deciderede oplæg, men mere indspark, som de deltagende kan tage udgangspunkt i ved de efterfølgende processer. Temaet meldes ud på forhånd, men der kræves ingen forudsætninger for at deltage – blot lysten til at bidrage med egne tanker og lytte til andres. Kvadrantmodellen vil blive anvendt til at samle op. 

Netværket for Integrativ Gestalt Praksis inviterer til en ny omgang Samtalerum:
Denne gang er temaet:
”Corona og eksistens”
Hvad sker der når “et system lukker ned”, som det har været tilfældet under corona-pandemien? Hvilke kort- og langsigtede konsekvenser er der for individet og for samfundet?
Der inviteres til en fælles undersøgelse af fænomenet blandt alle deltagere, hvor alle perspektiver på temaet er velkomne.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – blot lysten til at bidrage med egne tanker og lytte til andres.
Samtalerummet foregår (selvfølgelig) på zoom, torsdag den 3. juni 2021 kl. 19-21.
Tilmelding senest den 29. maj 2021 til Peter Nielsen på post@psykologpeternielsen.dk

Medlemskab

For fornyelse af allerede etableret medlemskab bedes der om overførsel af 200kr, årligt kontingent for 2020, til konto: 0400 4022331251. Husk at anføre dit navn og medlemsnummer i Dansk Psykologforening ved overførsel. 

 

Mange hilsner fra

IGP-styregruppen

IGP seminar 2019

IGP Seminar afholdt d. 9. marts 2019: Kvadrantmodellen i praksis

Seminaret gav et godt indblik i hvordan Kvadrantmodellen med de fire grundperspektiver kan anvendes som en integrativ tilgang i vidt forskellige professionelle kontekster. Seminaret var åbent for interesserede. 

Program for dagen:

kl. 10.00 Velkomst v. Psykolog Peter Nielsen.

kl. 10.15 Introduktion til IGP og kvadrantmodellen v. Mikael Sonne, privat praktiserende psykolog.

kl. 11.00 Bæredygtig organisation og ledelse v. Psykolog Simon Elsborg Nygaard, postdoc i bæredygtighedspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

kl. 11.45 Kvadrantmodellen - et redskab i rehabiliterende arbejde med sygemeldte v. speciallæge i Almen medicin, Charlotte Westphal Eriksen

kl. 12.30 Frokost

kl. 13.15 Når arbejdsmiljøet skal hjælpes på vej v. psykolog Signe Steenfeldt, Folkekirkens arbejdsmiljø Rådgivning.

kl. 14.15 Arbejde med stresskultur i organisationer v. psykolog Stine Lystrup, Center for Spiseforstyrrelser og Peter Nielsen, privatpraktiserende psykolog.

kl. 15.30 Opsamling og spørgsmål

 

 

Præsentation af oplægsholdere

 

Mikael Sonne, psykolog

Mikael er praktiserende psykolog, specialist i psykoterapi, og har gennem en lang årrække videreuddannet psykologer og andre behandlere i gestaltterapi og i IGP. Mikael leder endvidere efteruddannelse for ledere med fokus på personligt lederskab. Mikael er bl.a. medforfatter til bogen Integrativ Gestalt Praksis – kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker.

 

Simon Elsborg Nygaard, postdoc i bæredygtighedspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus

Simon arbejder som bæredygtighedskonsulent og er ansat som postdoc i bæredygtighedspsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han er uddannet cand.psych. med en ph.d. i bæredygtighedspsykologi. Han har bl.a. arbejdet med kvadrantmodellen i sin ph.d. og på lederuddannelsen FMOL i forhold til at skabe bæredygtighed i organisationer.

 

Charlotte Westphal Eriksen, speciallæge i almen medicin

Charlotte er speciallæge i almen medicin og har i 2018 færdiggjort 3-årigt gestaltterapeutisk uddannelsesprogram inden for IGP. Hun har en bred klinisk erfaring fra somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger og er tidligere praktiserende læge. Hun arbejder nu bl.a. med rehabilitering af sygemeldte og er ansat som sundhedskoordinator i Region Syd. 

 

Signe Steenfeldt, psykolog ved Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Signe har erfaring med pædagogisk og organisatorisk udviklingsarbejde bl.a. fra sin nuværende ansættelse som psykolog i Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, samt fra PPR og som underviser på VIA University College. Brugen af kvadrantmodellen og IGP startede i forbindelse med specialeskrivning på Psykologisk Institut, om stress og trivsel på arbejdspladser.

 

Stine Lystrup, klinisk psykolog ved Center for Spiseforstyrrelser

Stine arbejder som klinisk psykolog ved Center for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Skejby. Hun har tidligere fungeret som privatpraktiserende psykolog og har i 2018 færdiggjort 4 års gestaltterapeutisk uddannelse inden for IGP.

 

Peter Nielsen, psykolog

Peter er privatpraktiserende psykolog i Odense. Han har en gestaltterapeutisk efteruddannelse og uddannet inden for IGP. Han anvender kvadrantmodellen i sit daglige arbejde med individuelle klienter, par, supervision, samt i organisationsopgaver.

Dagens oplæg

Introduktion til IGP og kvadrantmodellen

v. psykolog Mikael Sonne

Mikael vil kort redegøre for grundelementerne i IGP. Han vil introducere den systematiserede feltmodel, kvadrantmodellen, og dens fire grundperspektiver, og eksemplificere hvordan Kvadrantmodellen kan anvendes som et redskab i en helhedsorienteret og integrativ tilgang, såvel indenfor psykoterapi som i psykologisk intervention i øvrigt.

 

Bæredygtig organisation og ledelse

v. psykolog Simon Elsborg Nygaard, postdoc i bæredygtighedspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus

Simons oplæg vil komme omkring to ting. Dels som en basis, hvordan han har brugt/bruger kvadrantmodellen i sin forskning, som omhandler psykologiske tilgange til social og miljømæssig bæredygtighed. Og dels i forlængelse heraf, hvordan kvadrantmodellen kan bruges i arbejdet med at lede bæredygtig adfærd og skabe bæredygtige organisationer.

 

Kvadrantmodellen – et redskab i rehabiliterende arbejde med sygemeldte. 

v. Charlotte Westphal Eriksen, speciallæge i almen medicin

Kvadrantmodellen præsenteres som et redskab til helhedsorienteret rehabiliterende arbejde. Med kliniske eksempler fra Charlottes hverdag illustreres hvordan en kvadrantnologisk tilgang kan facilitere rehabilitering målrettet individet, og hvordan lægen i sin hverdag med fordel kan inddrage kvadrantmodellen i patientarbejdet.

 

Når arbejdsmiljøet skal hjælpes på vej

v. Signe Steenfeldt, psykolog ved Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Signe vil fortælle om, hvordan hun anvender kvadrantmodellen i sit arbejde, hvor hun arbejder med arbejdsmiljøet på de folkekirkelige arbejdspladser.

 

Arbejde med stresskultur i organisationer

v. Stine Lystrup, klinisk psykolog ved Center for Spiseforstyrrelser og Peter Nielsen, privatpraktiserende psykolog

Stine og Peter vil, med bl.a. guidet meditation, tage deltagerne med en tur rundt i kvadrantmodellen, for at undersøge de mange forskellige forhold, der har indvirkning på den enkeltes stressniveau. Samtidig vil de vise, hvordan de sammen med en organisations deltagere anvender kvadrantmodellen som et redskab til at tydeliggøre de kulturer, der ’virker bag om ryggen’ på organisationens medlemmer. 

 

IGP konferencen 2018

IGP konferencen d. 10. marts 2018

Oplægsholderne på en meget velbesøgt IGP konference: fra venstre Carsten René Jørgensen, Jan Tønnesvang, Andreas Weber, Mia Skytte O'Toole og Hanne Hostrup.

Konferencen "Selvregulering i en kompleks verden - person, kultur, natur" blev afholdt på Aarhus Universitet.

Se videoer med alle oplæg fra IGP-konferencen her!

Netværket

Et psykologfagligt netværk under Dansk Psykolog forening. se vedtægter her.

Styrelse:

Stine Lystrup, formand, 

Louise Gjedsig, næstformand

Peter Nielsen, kasserer, 

Mikael Sonne, styrelsesmedlem

Jan Tønnesvang, styrelsesmedlem

Heike Pohl, suppleant

Søg medlemsskab ved at sende en mail med navn samt dit medlemsnummer i DP til stinely.aarhus@gmail.com, og indbetal samtidig kontingentet på konto 0400 4022331251(Lån og Spar Bank. Medlemsskab: 200 kr årligt, studerende 100 kr.

IGP

Overordnet repræsenterer IGP en integrativ ramme, som, med inspiration fra Ken Wilber, anvender kvadrantmodellen med dens differentiering mellem fire grundperspektiver/dimensioner, og som, med inspiration fra gestalttilgangen, bygger på opdateret viden om forhold, som gør sig gældende i menneskers selvregulering samt de deri involverede mentale og organismiske processer. Det drejer sig bl.a. om viden fra perceptionspsykologien, hukommelsesforskning og motivationsforskning. Læs mere om IGP her 

IGP er grundlagt og udviklet af psykologerne Mikael Sonne, Jan Tønnesvang og James Hammink.  

 

Formål

På et integrativt og holistisk grundlag ønsker vi at skabe interdisciplinær synergi og udvikling i teori og praksis i arbejdet med menneskelige livsprocesser, samt at undersøge, hvordan forskellige retninger indenfor psykologien kan integreres og udgøre komplementære perspektiver i en helhedsorienteret psykologisk klarlægningsproces. 

Vi afholder medlemsmøder, seminarer og konferencer både for medlemmer og folk fra andre fagområder.  

IGP er beskrevet i bogen Integrativ Gestalt Praksis ​og den opdaterede engelske udgave Integrative Gestalt Practice.

Aktuelle nyheder

 

  • Søg optagelse som medlem af netværket, kontakt Stine Lystrup
  • Deltag i diskussion og debat i FB-gruppen IGP
  • Se mere om den afholdte 2018 konference -  her 
  • Referater fra styrelsesmøder klik her