IGP konferencen d. 10. marts 2018 var en stor succes. Over 100 deltagere og spændende og relevante indlæg fra 5 forskellige perspektiver på temaet "Selvregulering". Tak til alle deltagere og til oplægsholderne: Hanne Hostrup, Andreas Weber, Carsten René Jørgensen, Mia Skytte O'Toole (billedet) og Jan Tønnesvang.
 

Klik her for at se eller gense alle oplæg

IGP KONFERENCE 2018

”SELVREGULERING I EN KOMPLEKS VERDEN”

PERSON – KULTUR – NATUR

lørdag den 10. marts 2018 kl.10-18.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Programmet omfatter disse oplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion. Konferencens oplæg foregår på dansk og engelsk.

 

Andreas Weber: Individuality as Desire. A biological perspective on self-regulation.

Carsten Rene Jørgensen: Identitetsfunktion, mentalisering og selvregulering i senmoderniteten.

Mia Skytte O’Toole: Et integrativt perspektiv på emotionsregulering.

Hanne Hostrup: Dialog – opmærksomhed – accept. Gestaltterapiens arbejde med selvregulering.

Jan Tønnesvang: Kvalificeret selvbestemmelse og vitalisering i regulering af sit liv.

     

IGP konferencen arrangeres af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi, Psykologisk Institut, School of Business and Social Science, Aarhus Universitet og Dansk Psykologforenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis.

Om oplægsholderne:

Carsten René Jørgensen (PhD) er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet samt tilknyttet Klinik for personlighedsforstyrrelser ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Carsten René er uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og har skrevet et stort antal videnskabelige artikler og bøger om bl.a. borderline personlighedsforstyrrelse, identitet og identitetsforstyrrelser, ADHD, psykoanalytisk psykoterapi, empirisk psykoterapiforskning samt hvorledes forhold i samtidskulturen influerer på menneskets psykiske trivsel og udvikling af psykiske lidelser. Primo 2018 udgiver han bogen 'Den psykoterapeutiske holdning' på Hans Reitzels forlag.

Andreas Weber is a Berlin-based philosopher, biologist, and writer. He holds degrees in marine biology and cultural studies, and has collaborated with brain researcher and philosopher Francisco Varela. His books in English include: Enlivenment: Towards a Fundamental Shift in the Concepts of Nature, Culture and Politics (2013); The Biology of Wonder: Aliveness, Feeling, and the Metamorphosis of Science (2016); Biopoetics: Towards an Existential Ecology (2016). Weber regularly contributes to major newspapers and magazines, such as National GeographicGEO, and Die Zeit, and has won a number of awards for his writing. He teaches philosophy at Leuphana University, Lüneburg and at the University of Fine Arts, Berlin. He lives in Berlin and Italy. (Se mere om Seminar med Andreas Weber d. 11. marts. Begrænsede pladser)

 

Mia O’Toole er lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, med emotionsregulering som primært forskningsområde. Mia undersøger bl.a. effekten af forskellige emotionsreguleringsstrategier (fx mindfulness eller kognitiv omstrukturering) under forskellige kontekstuelle betingelser (fx emotionel intensitet) hos såvel raske mennesker som mennesker med angst og depression. Mia har for kvaliteten i sin forskning fået både Aarhus Universitets Forskningsfonds PhD-pris og senest Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris. 

Hanne Hostrup er uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1978. Licentiatgrad 1983. Videreuddannelse som gestaltterapeut i USA 1984 hos Jim Simkin, Big Sur og Bob Martin, Portland. Hanne Hostrup har haft privat praksis i over 25 år og har uddannet og superviseret psykologer og gestaltterapeuter i gestaltterapi. Forfatter til bl.a. bøgerne: Gestaltterapi (2009), Kærestebilleder (1994), Vil du vide det du ved (2016), Parterapi (2017). Hanne er i dag overvejende foredragsholder, forfatter og workshopleder.

Jan Tønnesvang er professor og institutleder ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi og NIVID-netværket samt medstifter af Center for Integrativ Gestalt Praksis. Jan er ophavsmand til Vitaliseringspsykologien, hvor betydningen af menneskelige grundbehov, kompetence og relationer implementeres i pædagogik, uddannelse, organisation og ledelse. Hans tilgang anvendes blandt andet som fælles fagligt grundlag for tværprofessionelt arbejde med mennesker i kommuner og organisationer samt som konkrete værktøjer til studie-, lærings,- og medarbejdervitaliserende samtaler. Har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har senest på Forlaget Klim udgivet de handleanvisende hæfter om livsvitaliserende samtaler i skoler, uddannelser og arbejdsliv samt med udsatte unge (www.klim.dk).

En kommentar og anmeldelse fra konference-deltager, Psykolog Ole Emig:

"Vellykket IGP konference 2018. Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt Praksis og Forskningsenheden for Integrativ psykologi ved Århus Universitet afholdt d. 10. marts en meget vellykket konference med titlen ”Selvregulering i en kompleks verden” – Person – Kultur – Natur. Efter velkomst fra formanden for Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt Praksis Mikael Sonne, talte Lic. Psych. Hanne Hostrup om gestaltterapiens arbejde med selvregulering. Biolog og filosof Andreas Weber talte om selvregulering fra et biologisk perspektiv, der medtænker alle livsformer. Lektor Mie Skytte O´Toole fortalte i et integrativt perspektiv om sin forskning i emotionsregulering. Professor Carsten Rene Jørgensen redegjorde for sin forskning i identitetsfunktion, mentalisering og selvregulering i senmoderniteten, og professor JanTønnesvang sluttede forelæsningerne med et indlæg om kvalificeret selvbestemmelse og vitalisering i regulering af sit liv. 

Der var mødt ca. 100 deltagere op til en spændende dag med et højt fagligt indhold. Arrangørerne havde i valget af forelæsere tydeligvis skelet til Ken Wilbers kvadrantmodel. Det bevirkede, at fænomenet og begrebet ”selvregulering” blev belyst og behandlet fra forskellige relevante perspektiver. Struktureringen af dagens arbejdsprocesser var smukt i overensstemmelse med væsentlige principper i gestalttænkningen, nemlig dialog, opmærksomhed og accept. Som deltager i konferencen var det min oplevelse at være inviteret til og inkluderet i en levende faglig dialog med anerkendelse af og respekt for forskelligheder. Med en sådan sammenhæng mellem indhold og form på dagen, samt overensstemmelse mellem konferencen som praksis og centrale teorier i Integrativ Gestalt Praksis, vil jeg mene, at det nystiftede Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt Praksis er kommet godt fra start.
Jeg vil sige en stor tak til bestyrelsen og til Forskningsenheden for Integrativ psykologi ved Århus Universitet".

Ole Emig