Se mere om Gestalt Forum

Ved at følge linket til denne side kan du se mere om Gestaltforum.

Gestalt Terapeutisk Forum blev sitftet i 1997 som en paraplyorganisation for gestaltterapeuter, gestaltpraktikere og gestaltinstutter i Danmark. Senere ændredes navnet til Gestalt Forum.

På siden kan du finde information om de afholdte internationale gestaltkonferencer, Gestalt Forums nyhedsbreve, artikler samt andet materiale fra den nu nedlagte hjemmeside gfdk.dk.

Gestalt Forum lever nu videre som en facebookside for gestaltinteresserede, aktuelt med over 500 medlemmer.