Hvordan kan vi forstå psykologiens og psykoterapiens biologiske fundament, ikke alene det neurologiske, men også det biologiske/økologiske i bredere forstand?

Andreas Weber er biolog og har arbejdet sammen med hjerneforsker Franscisco Varela. Weber har skrevet en række bøger om biosemiotik, hvor begreber som kontakt, intentionalitet og forbundethed er centrale i og imellem alt levende. Vi var nogle, der mødte ham, da han holdt en workshop på en gestaltkonference i Berlin for en del år siden, og syntes, at han bibragte nogle interessante perspektiver.

I forbindelse med at han er Keynote-speaker på konferencen om Selvregulering på Aarhus Universitet d. 10. marts, er det lykkedes, at få ham til at afholde et seminar dagen efter, d. 11. marts.

Med den integrative kvadrantmodel, som vi anvender i IGP, differentierer vi mellem de fire grundperspektiver og stræber efter et mere helhedsorientret perspektiv, der ikke lader sig begrænse af dualisme-tænkningen.  Biosemiotikken kan siges at beskæftige sig med samme bestræbelse, men med baggrund i en anden tradition, der udspringer af biologien. Som Andreas Weber har udtrykt det, så kan man sige, at han beskæftiger sig med et lag, der ligger under det vi beskæftiger os med i IGP. F.eks. er det interessant at se parallellen mellem hans biosemiotiske/økologiske model, der ser kontakt mellem alt levende som central og gensidigt transformativ, og den måde vi i gestalttilgangen arbejder med kontakt, som det der skaber forandring. Også vore psykologiske grundbehov for autonomi, forbundethed, kompetence og mening finder klangbund i biologien/biosemiotikken.

Tid: søndag d. 11. marts 2018, kl. 9.30 – 17.00

Sted: Kursuscentret, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg. I tilfælde af behov for overnatning natten til søndag på kursuscentret, kontakt mail@mikaelsonne.dk.

Deltagere: max 12-14 personer, først til mølle princippet er gældende.

Pris: 1.200,- kr. inkl. kaffe/frokost.  IGP-medlemmer 1.100,- kr.

Tilmelding: send tilmeldingsmail til Stine Lystrup,  stinely.aarhus@gmail.dk, og du får nærmere besked. Tilmeldingsfrist d. 1.3.2018.